Volby do Zastupitelstev krajů
Oznamujeme občanům, že ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají volby do zastupitelstev krajů. Volební místnost je v kulturním domě. Volit můžete v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady. 
Po obdržení prázdné úřední obálky opatřené úředním razítkem vstoupí volič vždy do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je vytištěn samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici.
Volič po obdržení úřední obálky vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Vloží do obálky jeden lístek politické strany, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud  by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Jestliže nemůže volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů přijít hlasovat do volební místnosti, může požádat obecní úřad, nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

 


OBEC Boršice u Blatnice
687 63 Boršice u Blatnice 157
Tel.: +420 572 582 712
Fax: +420 572 582 712

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
datová schránka: 2eebfdr

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00