Historie školy

Počátky školy v Boršicích můžeme klást už do začátku 18. století. Svědectvím o ní je tzv. Boršický kancionál.

Novým impulsem pro zdejší školství bylo zřízení lokálie v r. 1781. Její zakládací listinou bylo zřízeno i trvalé místo učitele. Škola byla umístěna na čísle 59. Nejstarším učitelem byl Ondřej Veselý. Díky neúnavnému úsilí dalšího učitele Františka Šťastného bylo docíleno výstavby nové školy na č. 58 v r. 1850.

Malá jednotřídní škola brzy nestačila značnému počtu žactva, a proto byla postupně rozšiřována na dvoutřídní a trojtřídní. K stavebnímu rozšíření školy došlo v r. 1904 a v r. 1942 byla škola elektrifikována. V r. 1936 došlo k jednání o zřízení samostatné měšťanské školy. Vlivem válečných událostí se však stavba neuskutečnila a byla pouze rozšířena stávající budova národní školy. Do měšťanské školy chodili žáci do sousedních vesnic.

V roce 1980 bylo ředitelství zdejší školy zrušeno. Škola byla organizačně přičleněna ke spádové škole v Dolním Němčí. Ve škole se vyučovala pouze jedna třída se spojeným 1. a 2. ročníkem. K novému obnovení ředitelství došlo v roce 1990. Škola se postupně od této doby rozšiřovala na tři třídy, ve kterých se učilo pět ročníků 1. stupně ZŠ s přibližně  50 žáky.
Od roku 2003, díky nepříznivému populačnímu vývoji, žáků postupně ubývalo.

V současné době naši málotřídní základní školu  navštěvují  žáci 1. – 5 . ročníku.

 


OBEC Boršice u Blatnice
687 63 Boršice u Blatnice 157
Tel.: +420 572 582 712
Fax: +420 572 582 712

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
datová schránka: 2eebfdr

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00